maandag 15 mei 2017

Is het socialisme op zijn retour in Europa?


Als we naar de uitslagen kijken van de verkiezingen in Nederland, Frankrijk, de deelstaat verkiezingen in Duitsland en de gemeenteraadsverkiezingen in Groot-Brittannië dan lijkt het er op dat het socialisme op zijn retour is in Europa. De in Nederland eens zo machtige PvdA is zo goed als weggevaagd, in Frankrijk en Groot-Brittannië gebeurde hetzelfde en in Duitsland dreigt het nu ook te gebeuren bij de algemene verkiezingen in september 2017.

Als we in de geschiedenis terugkijken dan zien we parallellen met het communisme en met de religie. In vroeger tijden had de kerk de alleen heerschappij totdat politieke partijen werden ingevoerd en er een scheiding tussen kerk en staat kwam. Het communisme zoals we dat onder Lenin en Stalin kende heeft op Noord-Korea na over de gehele wereld het loodje gelegd. China voert een liberale vorm van communisme waarin kapitalisme en communisme zijn verweven. In de jaren 60 begon de ontkerking van vooral Noord en West-Europa. Tegenwoordig is ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking niet gebonden aan en bepaalt geloof. 25% is overtuigd atheïst en de rest “45%” zweeft tussen een geloof en atheïsme. Men gelooft niets of dat er wel iets is.

Hetgeen wat nu gaande is met het socialisme in Europa kan over een jaar ook gelden voor het kapitalisme en het liberalisme. Niet alleen het klimaat is aan het verschuiven, ook hoe mensen denken, voelen en stemmen is aan het verschuiven. Het laatste begon in Nederland in de jaren 90 toen het CDA in 1993 van zijn troon werd afgestoten door het D66 van Hans van Mierlo. In 2002 zagen we het weer gebeuren toen tussen de PvdA en de LPF van Fortuyn en in 2010 weer toen de VVD het CDA van zijn troon afstoten. De kiezer is dus nog steeds op drift. Sommige kiezen voor rechts nationalistische partijen maar een overgrote meerderheid kiest voor het behoudende midden. De rol van de religieuze partijen is nog niet uitgespeeld maar is wel tanende net als dus die van de socialisten die dit jaar heel veel terrein hebben moeten prijsgeven aan rechtse, nationalistische en liberale midden partijen. Je kunt het als een verlies zien maar ook als evolutie waar het in dit universum toch allemaal omdraait.

Peter Barkum © ® 14/15-05-2017